Filmet av Vidar Sydskjør

Filmet av Robert Staven

Dykkbar med Trimix

Til dels funnet , men ikke bekreftet

Manglende info på: "Norddønna", "Dovre", "Elan", "Olav Kyrre", "Heimfjell", "Heimdal", "Cicignon" og noen flere som vi kun har funnet vrakgods av og ikke identifisert.

Litt utenfor rekkevidde.

160 meters dyp